Projekt badawczy „Poznańska Heimat w publicystyce i literaturze niemieckich Żydów w latach 1919-1938”

Posener Heimat in Publizistik und Literatur der deutschen Juden 1919-1938

Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na podstawie decyzji Niemieckiego Bundestagu

Przeważająca część Żydów zamieszkujących w początkach XX wieku pruską Prowincję Poznańską uważała się za „obywateli niemieckich wyznania mojżeszowego”. Po 1918 roku większość z nich zdecydowała się opuścić powstającą niepodległą Polskę. Stracili tym samym swoją poznańską ojczyznę, ale nie porzucili swojej poznańskiej tożsamości. Na emigracji powołali do życia liczne stowarzyszenia (Heimatvereine), które stawiały sobie za cel zachowanie i promowanie specyfiki i tradycji regionu, z którym czuli się związani jako z miejscem swojego pochodzenia, swoją ojczyzna. W 1925 roku powołano do życia ich związek (Verband Posener Heimatvereine), który od października 1926 roku do listopada 1938 roku wydawał “Posener Heimatblätter“ (od 1935 roku “Blätter des Verbandes Jüdischer Heimatvereine“). Weiterlesen